A mahamudra és dzogcsen egysége


MINDENEK ELŐTT VEDD FIGYELEMBE A FŐOLDALON MEGJELENT SZÖVEGET!!!!!!

Patrul Rinpocse, a nagyon tanult és legfőbb beteljesítést elért mester mondta:
“Nem a nyelvtani vagy költői kifejezések
Által hoznak a szentiratok jólétet és megvalósítást.
Az összes bodhiszattva sajátos tulajdonsága,
Hogy a kifogástalan utat egyszerű és köznépi nyelven tanítja.”
"Ezen állításnak megfelelően, A Nagy Együttérző közvetlen útmutatásai a nagy tudós és teljesen megvalósított mester, Karma Csagme gyémántbeszéde, aki maga személyesen Árja Lokesvara (Nemes Csenrézi) volt. Saját tapasztalatán alapuló tanácsait könnyű megérteni, és jelentésük a dharma kvintesszenciája. Magunk és mások tudatát egyesítve a dharmával, nyilvánuljon meg a tanítások jó minősége minden lény hasznára." (Dilgo Khjence Rinpocse)

Bármilyen előképzettség nélkül mindenkinek ajánlott, mivel az alapgyakorlatokkal kezdődik, és a tibeti jógik teljes spirituális útját tartalmazza, egyetlen egyszerű gyakorlat különböző módon történő megértése és gyakorlása által. Általában a tibeti hagyományban különböző gyakorlatokat végeznek a spirituális út különböző szintjein, de itt szembesülhetünk azzal, hogy a minden tibeti által ismert spirituális gyakorlat, hogyan tartalmazza a teljes utat. Mahasziddha Karma Csagme e művét nyolc részben mutatjuk be.


A képzések során a tanításhoz kapcsolódó meditációkat, szertartásokat és egyszerű fizikai, tibeti jógagyakorlatokat is végzünk.
Első rész: A mély tanítások összegzésének éneke  
Második rész: A nehezen elérhető emberi test előnyeinek éneke
Harmadik rész: Az állandótlanság és ok-okozat átgondolásának éneke
Negyedik rész: Ének a meditációs időszakról
Ötödik rész: A kifejlesztés és beteljesítés közvetlen tréningjének éneke
Hatodik rész: A tapasztalás során megjelenő akadályok megtisztításának éneke
Hetedik rész: A továbbfejlesztés éneke, avagy a mahamudra és dzogcsen
Nyolcadik rész: A halál útként tekintésének éneke

A napi programok részletesebb bemutatása:
Az első rész a teljes spirituális út rövid bemutatása, mellyel a program során részletesebben megismerkedünk.
A második és harmadik rész a négy közönséges előkészítő gyakorlattal ismerkedünk meg, amelyek:
- az értékes emberi test (1),
- a karma (ok-okozat) (2),
- az állandótlanság és a halál (3),
- a létforgatag hátrányai (4)

A közönséges előkészítő gyakorlatok alapozásul szolgálnak a teljes spirituális úthoz. Tibeti nagymesterek tanításaikban hangsúlyozzák ezeknek az előkészítő, alapozó gyakorlatoknak a fontosságát, hogy a gyakorló megértse lehetőségeit és többé már ne térjen le a spirituális útról.
A negyedik rész a négy sajátos előkészítő gyakorlatokat (ngöndro):
- mint a menedékvétel, a megvilágosodott tudat kifejlesztése és a leborulások (1),
- tisztító meditációk (2),
- mandalafelajánlások (3),
- gurujóga (4

A menedékvétel, a megvilágosodott tudat kifejlesztése és a leborulások által válunk buddhista gyakorlókká. A tisztító meditációkkal megtisztulunk előző életeink és ezen életünk negatív karmáitól. A mandalafelajánlások által pozitív karmákat, érdemeket halmozunk, hogy ezek által minden jót megkaphassunk. A gurujóga az összes tibeti hagyomány leglényegibb gyakorlata, általa a tudat természetével azonosulunk, és képesek leszünk a későbbi gyakorlatokat ebből az állapotból végezni.
Az ötödik részben az Együttérzés Buddhája kifejlesztő és beteljesítő meditációival ismerkedünk meg. E két rész az összes tantrikus istenségmeditációra jellemző. A kifejlesztő fázisban magunkra öltjük az istenség alakját, mondjuk a mantráját és egyéb vizualizációkat végzünk. A beteljesítő fázis során az istenség teljes átélésével jógákat végzünk, mint a fényesség és üresség jógája, így alkalmazva a meditációt a mindennapi életünkben.
A hatodik részben végigvesszük azokat az akadályokat, melyek megjelenhetnek spirituális utunkon, melyek tévutakra vihetnek, és azt, hogy milyen ellenszereket használhatunk, melyekkel elejét vehetjük ezeknek, vagy utólag helyre tudjuk hozni őket.
A hetedik részben a mahamudra és dzogcsen meditációkkal foglalkozunk, melyek a tibeti hagyományok legbelsőbb ezoterikus meditációi, és a szivárványtest átéléséhez vezetnek, amikor magunkat és környező világunkat is tiszta fénynek érzékeljük, és ebben az állapotban működünk a lények javára.
A nyolcadik részben a halál folyamatának jelenségeivel ismerkedünk meg, az elemek egymásba olvadásával, majd a halál utáni köztes lét állapotával. Erre főleg azoknak a gyakorlóknak van szükségük, akik még életükben nem tudják elérni a teljes megvilágosodást, és így a halál folyamata, valamint a halál utáni köztes lét állapota nagy lehetőség számukra. E részben tanultak által az újjászületésünket is ellenőrzés alatt tudjuk tartani, hogy az jó irányba haladjon.
A programok és meditációk egymásra épülnek és ezért ajánlott végigjárni azokat, bár rövid összefoglalót tartunk az előzőekben tanultakról.Az Urgyen és Kandro által összeállított A Tiszta Fény: a tibeti jóga és meditáció kézikönyve, mely tartalmazza a tárgyalt szöveget, megvásárolható  a tanítótól  a helyszínen.
Érdeklődni lehet Urgyennél:
Tel: 06-70-5635895
E-mail: urgyen61@gmail.com


A mahamudra és dzogcsen megértése és gyakorlás mellett a témához kapcsolódó fő tantrikus meditáció a Csenrézi gyakorlat, ezért ezt itt közöljük:

CSENRÉZI MEDITÁCIÓ
Lassan, lágyan, egyenletesen, lélegzünk egyszerre orron és szájon keresztül, nyelvünk hegye érinti a szájpadlást, érezzük az ellazulás érzését ahogy végig folyik  fejünkön, torkunkon, gerincünkön, mellkasunkon, hasunkon, alhasunkon, lábainkon és karjainkon keresztül, ezalatt a gondolatokat hagyjuk megjelenni és felolvadni.

Ezután Menedéket veszünk a Nagy Együttérzőben, ki egy személyben megtestesíti a Buddhát, Dharmát, Szanghát, Lámát, Jidámot, Dákiniket és Védelmezőket. A megvilágosodás szellemére gondolunk, hogy  minden lény javára el akarjuk érni a megvilágosodást.

Elképzeljük magunkat a fehér színű, négykarú Nagy Együttérzõ alakjában. Elsõ két keze kívánságteljesítő drágakövet tart, második jobb kezében kristály mala, és második bal kezében fehér lótusz van. Teljes gyémánt-ülésben tartózkodik. Vállát őzbőr takarja, fehér selyemöltözete van, és a Gyönyörtestre jellemző békés ékszereket viseli. Fejdísze a Határtalan Fény Buddhája.

OM
Homlokunkban megjelenik a fehér OM szótag. Fehér fény árad belõle, megtisztítva az istenvilág okait, a gőgöt, büszkeséget, haszontalan élvezetek hajszolását, megszabadítva az alsóbb világokba esés szörnyű szenvedésétől, és így létrejön a Ratnaszambhava buddhához tartozó egyenlőség bölcsessége. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
Torkunkban megjelenik a zöld MÁ szótag. Zöld fény árad belőle, megtisztítva a félistenvilág, démonvilág okait, az irigységet, féltékenységet, versengési hajlamot, megszabadítva az örök harctól és veszekedéstől, és így létrejön az Amogasziddhi buddhához tartozó akadálytalan cselekvés bölcsessége. Mondjuk, ahányszor tudjuk, az OM MÁNI PEME HUNG mantrát.
NI
Szívközpontunkban megjelenik a sárga NI szótag. Sárga fény árad belőle, megtisztítva az embervilág okait, a kételyt, a kettősségeket, megszabadítva a szegénység, születés, öregség, betegség és halál szenvedéseitől, így létrehozva a Vadzsradhara buddhához tartozó spontán kélő bölcsességet. Mondjuk, ahányszor tudjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát.
PE
Köldökközpontunkban megjelenik a világoskék PE szótag. Kék fény árad belőle, megtisztítva az állatok világának okait, a butaságot, zavarodottságot, szétszórtságot, megszabadítva a félelmektől és az állatok világának nehézségeitől, így létrehozva a Vajrocsána buddhához tartozó tudat terének bölcsességét.  Mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
ME
Titkos központunkban, a köldökünk alatt négyujjnyira, megjelenik a piros ME szótag. Piros fény árad belőle, megtisztítva a préták, az éhes szellemek világának okait, a sóvárgást, megszabadítva az éhség, szomjúság, kielégítetlen vágyakozás  szenvedéseitől, és így létrehozva az Amitábha buddhához tartozó megkülönböztetés bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
HUNG

Mindkét talpunk közepében megjelenik egy-egy sötétkék vagy fekete HUM szótag. Sötétkék fény árad belőlük, megtisztítva a poklok világainak okait, a gyűlöletet, ellenségeskedést, haragot, megszabadítva a poklok szenvedéseitől, az égéstől, fagyástól és egyéb fájdalmaktól, így létrehozva az Aksobja buddhához tartozó tükör bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
OM MÁ NI PE ME HUNG
Elképzeljük, hogy a hét pontunkból egyszerre áradnak a megfelelõ fények, minden egyszerre tisztul, egyszerre szabadul meg, és egyszerre jön létre az összes bölcsesség. Közben mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
HRI

Elképzeljük, hogy szívünkben megjelenik a HRI szótag, körülötte az OM MÁNI PEME HUNG hat szótagja, és egyszerre áradnak belőle a fények, mindent megtisztítva, minden bölcsességet megvalósítva. Közben mondjuk az OM MÁNI PEME HUNG mantrát, ahányszor tudjuk.
Á
Felolvasztjuk a vizualizációt, és a tudat természetében tartózkodunk, ami a valódi Csenrézi állapota. Meditációk között minden lény Csenrézi, minden hang az õ mantrája, és minden gondolat az õ tiszta tudatállapota.
Felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és minden lény megvalósítsa Csenrézi állapotát.
Az OM MÁNI PEME HUNG mantra jelentése "drágakő (MÁNI) a lótuszban (PEME)". Ebben az összefüggésben az OM jelenti minden buddha testét, a MÁNI PEME beszédét, és a HUNG a tudatát. Ugyanakkor a MÁNI PEME megfelelõen a férfi és női minőségeket is jelenti.

Az OM MÁNI PEME HUNG mantra jótékony hatásai:
OM lezárja az istenvilágok (dévák) kapuját
MÁ lezárja a félistenek, démonok világának kapuját
NI lezárja az emberi világ kapuját
PE lezárja az állatok világának kapuját
ME lezárja az éhes szellemek (préták) világának kapuját
HUNG lezárja a poklok kapuit

OM tisztítja a testet
MÁ tisztítja a beszédet
NI tisztítja a tudatot
PE tisztítja a zavaros érzelmeket
ME tisztítja a lappangó kötődéseket
HUNG tisztítja a tudást takaró fátylakat

OM a buddhák testéhez intézett ima
MÁ a buddhák beszédéhez intézett ima
NI a buddhák tudatához intézett ima
PE a buddhák képességéhez intézett ima
ME a buddhák tevékenységéhez intézett ima
HUNG összegyűjti a buddhák testének, beszédének, tudatának, képességének és tevékenységének áldását.

OM a nagylelkűség paramita
MÁ az erkölcs paramita
NI a türelem paramita
PE a törekvés paramita
ME a meditáció paramita
HUNG a bölcsesség paramita

Ezek a hat szótagú mantra különleges tulajdonságai, melyet maga Sákjamuni Buddha és Guru Rinpocse tanított.
    Ha valaki recitálja e mantrát, és egy állat meghallja, később el fogja érni a buddhaságot. Ha recitáljuk a mantrát, és ráfújunk az elhunyt személy hamvaira vagy csontjára, az említett meg fog szabadulni az alsó világok szenvedéseitől, és a felébredettség irányába halad. Ezekhez az eredményekhez nem szükséges a jótéteményben részesült személynek meditálnia sem. Ez az úgynevezett "hallás általi megszabadulás" vagy "látás általi megszabadulás" hatása. Pusztán a mantra hallásának vagy látásának egyszerû ténye hozza létre. Bízzunk a mantrában. Azt mondják, hogy ha Csenrézi mantráját recitáljuk, a testünkkel érintkező szél feltöltődik, az áldást átadva a megérintett állatnak, így elhintve benne a végül felébredettséghez vezető magot. A mantráról készített mandala hordása is megszabadulást hoz, melyet érintés általi megszabadulásnak neveznek.
    A mantrák hatása hatalmas és nagyon erőteljes. Röviden, a mantrarecitáció nagy tisztítást, mély érdemhalmozást és bölcsességet biztosít.
(Dákini-füzetek 4. Urgyen és Kandro: Az ego átvágása és a tibeti gyógyászat, Oddijána Kiadó, 2004, 2010)MINDENTUDÓ LONGCSENPA:
A TÖGAL NÉGY LÁTOMÁSA

A természetesen jelenlévő világosság meditációja így történik:
A fénypalotában, a változatlan testben
Van a tiszta, lyukas kristálycsatorna,
A távolra érő lasszó vízlámpájához kapcsolódva.

Kívül a drágakövet és óceánt összekötő ragyogás
 Megjelenik a felhőtlen égben.
Belül az öt bölcsesség ötszínű fényeként
Megjelenik a brokátboltozat mintája,
Az üres gömbnek nevezett lámpával ékesítve.

Mindezek közepében van a tudatosság gyémántlánca,
Kis és nagy gömbök egymásba kapcsolódva,
A Dzsambu folyó tiszta aranyából készült fonalként,
Együttálló fényfürtökkel díszítve,
Melyek pávatollak szemeihez hasonlók.
A fények hármas csoportjainak megnyilvánulása
Természetes megnyilvánulás,
Melyet az abszolút természet kezdeti megnyilvánulásának neveznek.

Aztán jön a megnyilvánulások növekedésének látomása.
Látjuk a bölcsességpalota képeit,
Ötszínű ezerszirmú  fénylótuszt,
Fényküllőket, drágaköves fénysugarak szöveteit,
És ötszínű kristály fénysztupákat.
Az üres gömb palotában
 Megjelennek a tudatosság magjai - különböző jelképek,
Betűk és teljes buddhaalakok a térben ötszínű fénnyel ragyogva.

A tudatosság legnagyobb terjedelmét elérő látomásban
A megnyilatkozások ötös csoportokban látszanak,
Bármerre tekintünk, az univerzum fénnyel telített;
Fényszálakat látunk szívünkbe olvadni.

Akkor, ha mozgatjuk testünket,
A tíz irány világai megremegnek,
Ha testünk a mély meditáció nyugalmában marad,
Minden egyéb ugyanúgy az egyensúly állapotában marad.

A kisugárzások Brahma-hangjának dallamai,
A dharma nagydobjaiként visszhangzanak;
A fokozatok és ösvények minőségei beteljesedtek.

A két látomás teljes integrációjával -
A megvilágosodott minőségek fokozatos növelésével
És a kettős érzékelés kiüresítésével -
Elérünk a dharmata jelenségeinek kiüresítése fázishoz.

A durva anyagi test és a fogalmi gondolatok tömege kiüresedik;
A beérendő karma és a lappangó hajlamok kiüresednek;
A tudatlanság és a káprázat magjai kiüresednek;
A megnyilvánuló jelenséghez ragaszkodás kiüresedik;
Az anyagság megtisztul, a növekedése kiüresedik. 

A test kristálypalotájában ötszínű fények szemei
Jelennek meg és gyűlnek össze:
Habár a fények és a tudat mozognak,
Felolvadnak a természetesen jelenlévő,
Eredendően tiszta állapotban.
Az eredendő egyszerűség talaján a fellegvár felépül.
A belső világosságban a három test már jelen van.

A megnyilvánulástest maga jelen van az igazságtestben;
Meddig az univerzumban vannak megszelídítendő nyek,
Az igazságtestből kimozdulás nélkül
A tökéletes gyönyörtest és varázstest
Folyamatosan kétféle jósággal segíti a lényeket.
Ezek az útmutatások, hogy ebben az életben megszabadulj.